Oferta

Projekty robót geologicznych

Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu pozyskania ciepła Ziemi (odwierty pod pompy ciepła).
Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu ujęcia wód podziemnych.

Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu likwidacji ujęcia wód podziemnych.

Dokumentacje hydrogeologiczne

Dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód podziemnych (wraz z wyznaczeniem stref ochronnych).
Dokumentacje geologiczne inne odwiertów pod pompy ciepła.

Dokumentacje geologiczne inne wykonywane w celu likwidacji otworów.

 

Inne opracowania

Operaty wodno-prawne.
Ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne.

Prace terenowe

Kierowanie robotami wiertniczymi.
Prowadzenie dokumentacji wiercenia.
Profilowanie otworów wiertniczych.
Próbne pompowania.

Ceny za usługi naszej firmy są zależne od specyfikacji zamówienia. Wszystkie wyceny określane są zatem indywidualne.
Prosimy o opisanie problematyki sprawy oraz podanie danych kontaktowych.
Adres e-mail: zbigniewbigaj@hydrogeologia.com.pl