Oferta

Projekty robót geologicznych

Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu pozyskania ciepła Ziemi (odwierty pod pompy ciepła).
Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu ujęcia wód podziemnych.
Projekty ujęć wód podziemnych i piezometrów.
Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu likwidacji ujęcia wód podziemnych.

Dokumentacje hydrogeologiczne

Dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód podziemnych (wraz z wyznaczaniem stref ochronnych).
Dokumentacje geologiczne inne odwiertów pod pompy ciepła.
Dokumentacje geologiczne inne wykonywane w celu likwidacji otworów.

 

Inne opracowania

Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych
Operaty wodno-prawne.
Karty Informacji Przedsięwzięcia dla ujęć wód podziemnych
Ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne.
Plany ruchu zakładów góniczych – studnie i pompy ciepła.

Prace terenowe

Kierowanie robotami wiertniczymi.
Prowadzenie dokumentacji wiercenia.
Profilowanie otworów wiertniczych.
Próbne pompowania.

Ceny za usługi naszej firmy są zależne od specyfikacji zamówienia. Wszystkie wyceny określane są zatem indywidualne.
Prosimy o opisanie problematyki sprawy oraz podanie danych kontaktowych.
Adres e-mail: zbigniewbigaj@hydrogeologia.com.pl